0 0
Met deze vraag- en antwoordlijst tonen we u als aanvullende klantenservice welke vragen ons erg vaak gesteld worden.


1. Zijn er latex matrassen van 100 % natuurrubber?

 • De eigenschappen van natuurlatex Eigenschappen van natuurlatex matrassen
  Natuurlatex biedt optimale eigenschappen voor een perfect slaapklimaat. Hier ontdekt u meer.
  Natuurlatex is door zijn optimale materiaaleigenschappen een van de meest verfijnde stofferingsmaterialen. Matrassen van zuiver natuurrubber zijn alleen al vanwege de moeizaam geoogste grondstof en de daaropvolgende verwerking tot ruwe basismaterialen voor matrassen geen "goedkope producten".
 • Productie van latexkernen Productie van latexkernen
  Hoe een latexkern wordt geproduceerd, ziet u in deze video.
  "Latex" wordt geproduceerd uit rubber in een speciaal technisch schuimproces. Tegenwoordig wordt hiervoor meestal synthetisch geproduceerd rubber gebruikt. In de ecologische handel wordt natuurrubber, dat uit het sap van de rubberboom wordt gewonnen, meestal voor dit doel gebruikt. Maar "natuurlatex matras" betekent niet dat er alleen natuurrubber en geen synthetische latex is gebruikt, hoewel de term "natuurlatex" aan de eindverbruiker suggereert dat hij hier een natuurproduct koopt. Dit is echter niet het geval:
  "latex" in de conventionele handel bestaat voor 100 % uit synthetische latex, d.w.z. 100 % ruwe olie. Onder "natuurlatex" worden matrassen aangeboden met een maximale toevoeging van ca. 10-30 % natuurrubber. Het resterende deel is synthetische latex, dus weer grotendeels een ruw olieproduct!
 • Het verkrijgen van natuurlatex Het verkrijgen van natuurlatex
  We laten u kort en bondig zien hoe natuurlatex wordt verkregen.
  Sinds 1988/1989 zijn er latexproducenten die technisch in staat zijn om latex matrassen van 100 % natuurrubber te produceren. Voorheen was het alleen mogelijk om natuurrubber te mengen met gesynthetiseerde latex op basis van ruwe olie. Sinds dit jaren geleden veranderde hebben we bijna alle ruwe natuurlatex bij het bedrijf Foampartner in Zwitserland laten produceren. Het is bewezen dat dit de eerste producent ter wereld is met de technische capaciteit om alleen natuurrubber te schuimen zonder toevoeging van synthetische latex.
  Echter, de gangbare handel beweert telkens weer dat er alleen natuurlatex matrassen bestaan met een synthetisch aandeel; een absolute onjuistheid! Vandaag de dag hebben fabrikanten in België, Nederland, Roemenië, Sri Lanka en Maleisië de technische kennis in huis om 100 % natuurrubber te schuimen.
 • Zie hiervoor ook onze gids bij Natuurlatex van 100 % natuurrubber.

2. Ist allnatura natuurlatex getest op schadelijke stoffen en FSC-gecertificeerd?

 • Sociale productie bij natuurlatex kernen Sociale productie bij natuurlatex kernen
  Onze leverancier voor natuurlatexkernen produceert 100% ecologisch en sociaal. Dit past bij de allnatura filosofie.
  Wij hechten er bijzonder veel waarde aan dat alle bij allnature verkrijgbare producten volgens de strengste richtlijnen worden getest op schadelijke stoffen. Ook de natuurrubber voor onze matrassen en kussens wordt regelmatig gecontroleerd op mogelijke schadelijke stoffen door een onafhankelijke keuringsinstantie volgens de strengste richtlijnen.
 • Deze controle van doorgestikte producten geschiedt hierbij conform de richtlijnen van het Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN).
 • De natuurlatex voor onze matrassen komt voornamelijk uit Sri Lanka en Thailand. De plantage voldoet aan een duurzame bewerking conform de strenge richtlijnen van de Forest Stewardship Counsil (FSC).

3. Wordt natuurrubber in de loop der jaren niet broos en brokkelig?

 • "Natuurlatex matrassen verkruimelen al na korte tijd" of "De levensduur van een natuurlatex matras van 100 % natuurrubber is niet erg lang": dergelijke beweringen komen steeds weer terug in de conventionele stationaire handel. Allereerst moet worden opgemerkt dat natuurlatex matrassen van 100 % natuurrubber niet in de stationaire handel worden aangeboden, omdat de "normale" handel met ecologische artikelen niets kan beginnen; het ontbreekt eenvoudigweg aan de juiste gedachtegang. Het is dan ook logisch om andere matrasvarianten negatief te beoordelen en bijvoorbeeld te beweren dat natuurlatex onder UV-straling wordt afgebroken.
 • Dit is ook een vooroordeel van de stationaire handel, die, in tegenstelling tot betere kennis, eeuwenoude technische problemen uit de jaren 80 voorstelt als problemen die vandaag de dag nog steeds bestaan.
  De ontwikkeling in de productie van ecologische producten is niet gestopt: de UV-bestendigheid van natuurlatex is aanzienlijk verbeterd. Als u echter als eindgebruiker een matras van 100 % natuurrubber in de tuin legt gedurende 20-30 dagen in de zomer in de volle zon en de matrastijken vooraf hebt verwijderd, zal de matraskern zeker ernstig worden aangetast, d.w.z. dat deze broos en brokkelig zal worden - maar anders zeker niet!
 • Ook moet erop worden gewezen dat Öko-Test in zijn uitgave van 05/2005 bij een latex matrassentest heeft vastgesteld dat natuurrubber aanzienlijk scheurbestendiger, veerkrachtiger en dus duurzamer is dan de gebruikelijke synthetische latex of koudschuim - d.w.z. producten die van ruwe olie zijn gemaakt.

4. Zijn koudschuim matrassen niet beter dan latex?

 • In vergelijking met latex matrassen legt de conventionele handel in zijn advies altijd de nadruk op de koudschuim matrassen. Dit is te danken aan de hogere elasticiteit en vooral aan de betere ventilatie.
 • Het is juist dat conventionele latex matrassen (gemaakt van 100 % synthetische latex) of natuurlatex matrassen (in de handel met max. 30 % natuurrubber, restant van synthetische latex) een lagere vochttransportcapaciteit en minder ventilatie hebben.
  Dit geldt echter niet voor natuurlatex matrassen van 100 % natuurrubber, omdat hier alleen natuurlijke materialen van eiwitvezels worden geschuimd en dus een goede ventilatie wordt gegarandeerd.
 • Wat onjuist is, is dat koudschuim matrassen net zo elastisch zijn als matrassen van synthetische latex of natuurrubber. Dit geldt alleen voor de vlak-, maar niet voor de puntelasticiteit. Hier is latex een onovertroffen materiaal!
 • Vooral de puntelasticiteit van natuurlatex van 100 % natuurrubber is in vergelijking met alle andere bekende matrasvarianten onvergelijkbaar hoog, omdat de matras een wezenlijk optimaal verschil biedt: ze geeft alleen daar mee waar ze belast wordt!
  Een permanente, precieze en unieke aanpassing aan de lichaamscontouren is gegarandeerd!
 • Zie ook onze gidsen bij Productinformatie matrassen, Voor- en nadelen koudschuim matrassen en puntelasticiteit contra vlakelasticiteit.

5. Zweet men op latex matrassen?

 • Productie van latexkernen Productie van latexkernen
  Hoe een latexkern wordt geproduceerd, ziet u in deze video.
  Ook hier moeten we eerst wijzen op het zeer grote verschil tussen synthetische latex en natuurrubber. Terwijl de in de handel standaard verkrijgbare synthetische latex een sterk gecomprimeerd materiaal is dat gemaakt is van ruwe olie, zijn natuurlatex matrassen gemaakt van 100 % natuurrubber. Het eiwit dat erin zit komt overeen met dat van het menselijk lichaam.
 • Natuurlatex matrassen van 100 % natuurrubber bestaan uit miljoenen kleine belletjes en zijn voorzien van een luchtkamersysteem waaruit voortdurend lucht wordt geperst en weer naar binnen gezogen door zich tijdens de slaap om te draaien. Dit resulteert in een constante uitwisseling van lucht, waardoor er geen onaangename warmte of vocht kan ontstaan.
  In combinatie met onze natuurlijke matrastijken, waarin onbehandelde scheerwol of katoen uit biologische teelt wordt gewatteerd en zo het nachtzweet optimaal kan worden geabsorbeerd en getransporteerd, wordt een droog-warm bedklimaat bereikt waarin niet wordt gezweet!
 • Zie ook onze gidsen bij scheerwol en katoen uit biologische teelt.

6. Kan men een latexallergie krijgen van 100 % natuurrubber?

 • Verschillende berichten in de media hebben grote onzekerheid gecreëerd over het allergiepotentieel van latex matrassen. Veel mensen hebben tegenwoordig al last van een latexallergie. Deze fenomenen zijn nog maar ongeveer 10-12 jaar bekend. Ze komen echter vooral voor in verband met de waterdichte latexmaterialen (handschoenen in de operatiekamer, in het huishouden, enz.), en sinds kort ook steeds vaker als gevolg van AIDS-preventie met kwalitatief minderwaardige producten.
 • Er wordt echter herhaaldelijk beweerd dat natuurlatex matrassen van 100 % natuurrubber ook allergieën kunnen veroorzaken. Wij stellen het volgende vast:
  Natuurlatex matrassen bestaan al zo'n 60 jaar. Bij allnatura hebben we meer dan 35 jaar ervaring met natuurlatex matrassen. Tot op heden hebben we geen enkele feedback ontvangen dat een latexallergie werd veroorzaakt door een natuurlatex matras. Tot dusver werd een dergelijk incident niet waargenomen en ook niet bewezen.
  Wij streven naar een consequent gebruik van laag-allergene latex. Na de productie wordt de ruwe latex zeer zorgvuldig uitgewassen om eventuele productiegerelateerde eiwitresten te verwijderen.
  De latexallergie is in principe een contactallergie. Omdat de matraskern afgeschermd is van de tijk, komt de gebruiker tijdens het dagelijks gebruik niet direct in contact met het materiaal. Daarom is de kans dat een latexallergie zich op deze manier ontwikkelt uiterst klein.
  Lees meer: Latexallergie en allergieën bij kinderen.
 • Als u echter al last heeft van een latexallergie, kunt u matrassen van natuurlatex om veiligheidsredenen beter vermijden.

7. Ruikt latex niet erg sterk?

 • Volgens Öko-Test vallen vooral latex matrassen vaak op door een onaangename, maar producttypische geur.
  In dit verband legt het Keulse Eco-Environmental Laboratory uit dat het vooral natuurrubber is dat stinkt door de afbraakproducten van de eiwitten die in latex zitten.
  Na verloop van tijd neemt de geur die sommige mensen vervelend vinden (rubbergeur) echter af. Het kan worden geclassificeerd als absoluut onschadelijk. Dit zijn in geen geval chemisch twijfelachtige verdampingen, bijvoorbeeld met oplosmiddelen of organische drijfgassen (CFK's).
  Overigens: Bij 16 matrassen getest in de Matras Öko-Test in 05/2005, kreeg allnatura, samen met een ander bedrijf, het beste resultaat voor het geurcijfer!
 • Onze tips voor geurgevoelige mensen:
  Lucht de matras in een andere ruimte dan de slaapkamer, bijv. carport, kelder of opslagruimte, gedurende 1-2 dagen voor gebruik. Over het algemeen is daarna meer dan 90 % van de aanvankelijk storende geurstoffen ontsnapt.
  Draai de matras regelmatig om, laat hem na het ontgrendelen weer uitluchten en zorg ervoor dat de matras van onderaf goed wordt geventileerd.
 • Voor mensen die lijden aan MCS raden we over het algemeen een wasbare tijkvariant aan.

8. Waarom worden natuurlatex matrassen aangeboden met een 5- of 7-zone kern?

De verschillende zones van matrassen Ligzones
De verschillende zones in de matras zorgen voor een beter slaapcomfort. Hier ziet u de voordelen en verschillen.
De juiste hardheidsgraad bij latex matrassen De juiste hardheidsgraad bij latex matrassen
De hardheid en elasticiteit van uw matras zijn zeer belangrijk voor een gezonde en rustgevende slaap.
 • De meeste van onze aangeboden natuurlatex matrassen hebben een 5- of 7-zone lichaamsondersteuningssysteem, omdat het menselijk lichaam uit veel verschillende lichaamszones bestaat. Vanuit ons oogpunt kunnen bijvoorbeeld rugklachten alleen worden opgelost met een zogenaamde "meerzone matras".
 • In relatie tot de lichaamsgrootte is er een "ongelijkmatige" gewichtsverdeling bij de mens, zodat het zinvol is om bijvoorbeeld de hardheidsgraad in het heupgebied, als zwaarste gewichtspositie, harder te maken als zone dan het schoudergebied, waar een zachtere zone essentieel is, met name voor zijslapers, zodat de schouder minder tegendruk krijgt in de zijligging.
 • De afzonderlijke zones gaan homogeen in elkaar over en zijn zo ontworpen dat niet alleen lange mensen maar ook kleine mensen de afzonderlijke zones "ontmoeten"!
 • In de gids 7-zone matrassen leggen we dit uitgebreid uit.

9. Wat is bij een 5- of 7-zone matras boven en onder?

 • De meerzone matrassen zijn altijd "gelijkvormig" wat betreft de zoneverdeling.
 • Alleen op deze manier is het mogelijk om de matras in het kader van noodzakelijk onderhoud niet alleen van links naar rechts te draaien, maar ook van het hoofd naar het voeteneind; de afzonderlijke zones en de zijdelingse perforaties bevinden zich dus altijd op dezelfde plaats.
  Zie ook de link op positie nr. 7 hierboven:
  Hier ziet u dat de zones nr. 1 en nr. 7, evenals nr. 2 en nr. 6 en ook nr. 3 en nr. 5 identiek zijn wat betreft de hardheidsgraad en dus de puntelasticiteit.
 • Zie ook onze onderhoudshandleiding.

10. Moeten extra brede en extra lange matrassen worden verlijmd?

 • Het ruwe natuurlatex materiaal worden meestal uit één stuk gemaakt tot een maximale breedte van 140 cm. De productie vindt plaats via speciale metalen mallen waarin de natuurrubberkern wordt "gebakken".
 • Uit kostenoverwegingen is het eenvoudigweg niet mogelijk om een aparte schuimvorm te bouwen voor elke mogelijke grootte. In dit geval wordt een hoogwaardige latexlijm gebruikt. In principe is deze zogenaamde lijmnaad niet merkbaar voor de slaper, er is geen enkele vorm van negatieve beïnvloeding!
 • Bij matrassen met 5 of 7 zones in combinatie met een extra lange afmeting worden de boven- en onderkant op dezelfde manier verlijmd, zodat de zones altijd op dezelfde plaats liggen als de matras wordt gedraaid en omgedraaid.

11. Worden natuurlatex matrassen exact passend geleverd?

 • Alle allnatura matrassen worden altijd exact op maat gemaakt.
  Als de matras echter voor langere tijd rechtop wordt opgeslagen, is het mogelijk dat de matras door de perforaties in meerzone latex matrassen in elkaar zakt en dus korter is.
 • Als dit probleem bestaat, geen probleem:
  Plaats één persoon in het te corrigeren gebied en één persoon aan de andere kant. Pak de matraskern vast en trek deze samen een keer stevig aan. Herhaal dit proces indien nodig op meerdere punten aan de lange of brede zijde, zodat de hele lengte of breedte gelijkmatig wordt uitgerekt. De matras heeft nu al weer zijn oorspronkelijke afmetingen.


Hier gaat u direct naar ons assortiment

Natuurlatex matrassen

De perfecte combinatie van ecologie en orthopedie: Hier vindt u latex matrassen met natuurlatex van 100 % natuurrubber - met aan beide zijden scheerwol en matrastijken in hoogwaardige, biologische kwaliteit, getest op schadelijke stoffen.

laden

Een moment geduld.....