0 0

Reclamatie portaal

Is er iets mis met uw product? Dat spijt ons zeer! Hier kunt u uw reclamatie indienen en ook foto's uploaden.

Fragment uit onze algemene voorwaarden:

[...]

6. Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

6.1 Voor klanten in de hoedanigheid van consument

  • De klant moet het gebrek aan het geleverde artikel binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
  • De verjaringstermijn voor reclamaties inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

6.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet

  • wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
  • wanneer de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of;
  • indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

[...]

laden

Een moment geduld.....