0 0

Algemene informatie over katoen

Katoen

De katoenplant behoort botanisch gezien tot de malvaceae gewassen. Katoen groeit niet aan een boom, maar aan een halfhoge, vertakte plant. Katoen wordt al heel lang verbouwd als cultuurgewas. De zachte haartjes, die uit de rijpe zaaddozen barsten, worden geoogst. De pitten, de eigenlijke zaden dus, worden mechanisch verwijderd en dan wordt de katoen tot balen geperst.

De lengte van de vezels, de "stapellengte", bepaalt de waarde van de katoen. Want lange vezels zijn makkelijker en fijner te spinnen. De kwaliteit die wordt ingekocht, hangt af van de toepassing. Katoen om fijne stoffen te weven moet een grotere stapellengte hebben dan katoen dat gebruikt gaat worden voor een dekbedvlies.

Biologisch katoen uit gecontroleerde biologische teelt

De gecontroleerde biologische teelt van katoen wil het biologisch evenwicht in de natuur behouden en is aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Een consequente vruchtwisseling gaat uitputting van de bodem tegen. Gemengde culturen vertragen de verspreiding van ongedierte en ziekten en bevorderen de biodiversiteit. Natuurlijke voedingsstoffen ontzien bodem en grondwater. Van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten en genetisch gewijzigd zaaigoed wordt consequent afgezien. Organic Cotton/bio is daarom momenteel uit ecologisch oogpunt de beste kwaliteit - 100 % ecologisch correct.

Onafhankelijke certificeringsinstanties controleren de inachtneming van de richtlijnen van de ecologische landbouw. We noemen hier IVN BEST en GOTS. Aangezien aan de certificering van producten samengaat met aanzienlijke bureaucratie en kosten, zijn niet al onze katoenen artikelen uit gecontroleerde biologische teelt voorzien van een dergelijk certificaat. Maar toch kunt u er nog steeds zeker van zijn: Als wij katoen uit biologische teelt schrijven, wordt er ook biologisch katoen uit gecontroleerde biologische teelt gebruikt.

Biologisch katoen heeft duidelijke voordelen voor mens en milieu

Textile Exchange, een wereldwijde non-profit-organisatie die zich inzet voor verantwoordelijke uitbouw van de textiele duurzaamheid heeft in 2014 een ecobalans laten opstellen voor biologisch katoen. In vergelijking met traditioneel verbouwde katoen biedt biologisch katoen duidelijke voordelen voor het milieu. De resultaten vatten we hier voor u samen.

 • Klimaat
  De studie ziet 46 % besparingspotentieel. Dit wordt bereikt door een gereduceerd verbruik van agrarische hulpstoffen zoals minerale meststoffen, pesticiden etc.
 • Verzuring van de bodem
  Hier zijn duidelijke besparingen tot 70 % mogelijk door minder energie te verbruiken en minder minerale meststoffen.
 • Te veel bemesten
  Met ecologische landbouw komt er minder stikstof en fosfor in het water. Verhoging van maatregelen tot bodembescherming gaan bodemerosie tegen. Dit leidt tot een vermindering van de belasting van 26 %.
 • Waterverbruik
  In de ecologische katoenteelt wordt volgens deze studie 91 % minder water voor de irrigatie gebruikt. Het water voor biologisch katoen is voor 80 % regenwater. De bodem bevat meer watervasthoudende, organische substanties.
 • Energieverbruik
  De gecontroleerde teelt van biologisch katoen bespaart in vergelijking 62 % energie. Deze energiebesparing komt deels voort uit een lager energieverbruik. Anderzijds hoeven er minder meststoffen geproduceerd te worden dan voor conventionele katoen. Daarmee wordt in de meststoffenindustrie de energie bespaard die nodig is voor de productie.

Bovendien wordt bij de gecontroleerde biologische teelt geen genetisch veranderd zaaigoed gebruikt en geen giftige chemicaliën ingezet.

(Bron: aboutorganiccotton.org)

Ecologisch en sociaal uiterst problematisch: conventionele katoenteelt

 • Extreem veel water nodig
  Katoen is een zeer veeleisende plant die enorm veel water nodig heeft. Desondanks wordt het hoofdzakelijk verbouwd in gebieden met een half woestijnklimaat en moet dan intensief geïrrigeerd worden. Onlogisch? Geenszins, want regen op de bijna rijpe, half geopende zaaddozen leidt tot kwaliteitsverlies en dus een slechtere oogst.
  Voor de intensieve irrigatie wordt oppervlaktewater of grondwater opgepompt. Waardevol drinkwater gaat zo verloren voor de mensen en grote gebieden verdrogen en verzilten.
 • Teelt in monoculturen met enorm veel gebruik van pesticiden
  De teelt in monoculturen creëert ideale omstandigheden voor de verspreiding van ongedierte. Dit leidt tot een massief gebruik van pesticiden. De katoenplanten worden tijdens hun leven veelvuldig behandeld met giftige bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten. De behandeling is op zich al gevaarlijk; er gebeuren steeds weer ongevallen. De uitwerkingen op de lange termijn op het milieu en daarmee op het leefgebied van de mensen daar - vergiftiging van bodem en grondwater - zijn enorm.
 • Machinaal oogsten met behulp van ontbladeringsmiddelen
  Om het oogsten met de machines makkelijker te maken, wordt vooraf ontbladeringsmiddel gebruikt. Ook dit belast de bodem, het grondwater en de mensen die in deze gebieden leven.
 • Economische ramp
  Door de toenemende uitputting van de bodem als gevolg van de monocultuur, zijn steeds meer meststoffen nodig om een redelijke oogst binnen te halen. De monoculturen bevorderen bovendien de opmars van ongedierte en ziektes die meer en meer resistent worden tegen de ingezette middelen. Er moeten meer en andere pesticiden worden gebruikt. Dit alles kost veel geld en drijft de boeren vaak in een neerwaartse spiraal met schulden die bedreigend zijn voor hun bestaan.laden

Een moment geduld.....