0 0

Het IVN (Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.) is een van de meest toonaangevende organisaties van ondernemingen die zich toeleggen op de productie van onberispelijk natuurlijk textiel van hoge kwaliteit volgens de strengste ecologische en sociale richtlijnen. Het beoogde doel van de organisatie is de consument te sensibiliseren voor natuurlijke producten en een bewustwording van duurzaamheid en een verstandig, gematigd verbruik te creëren. Aan de hand van heldere testcriteria en begrijpelijke standaarden moet het verschil met gangbare producten op de markt, die maar al te vaak grote tekortkomingen vertonen op ecologisch en sociaal gebied, duidelijk worden gemaakt.

Om deze doelen te bereiken heeft het "Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft" standaarden opgesteld om het voor de consument gemakkelijker te maken de ecologische en sociale kwaliteit van een product in één oogopslag te herkennen. De testcriteria hebben betrekking op het gehele productieproces. Er wordt één keer per jaar gecontroleerd en gecertificeerd.


 • Vezels - afhankelijk van de toegekende standaard, moet aan verschillende vereisten voor herkomst worden voldaan (zie GOTS en IVN BEST)
 • Gevaarlijke stoffen - ook hier gelden voor de GOTS en IVN BEST andere vereisten. De standaard IVN BEST hanteert hogere maatstaven - het IVN aanvaardt hierdoor dus bewust een beperkter productgamma. In principe staan beide standaarden het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals gedefinieerd in de EU-richtlijn 67/548 ("R-zinnen"), niet toe. Ook andere stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid zijn uitdrukkelijk verboden (permanente AOX, chloorfenolen, zoals TCP of PCP, complexvormers en wasactieve stoffen, zoals APEO, EDTA en DTPA, formaldehyde...), evenals genetisch veranderde organismen (GVO's)
 • Verpakking en transport - gedocumenteerde verzendingsroutes en transportmiddelen, verpakking zonder PVC, duidelijke etikettering van de goederen
 • Operationele processen - bijvoorbeeld beperking van afval en belasting voor het milieu, spaarzaam gebruik van water en energie, noodplannen bij vervuilingsincidenten, optimaal (d.w.z. minimaal) gebruik van chemicaliën en de juiste afvoer van deze middelen
 • Sociale standaarden binnen het bedrijf - bijvoorbeeld eerlijke lonen, veilige en hygiënische werkomstandigheden, geen kinderarbeid, dwangarbeid of slavenarbeid
 • Controle op productieresten - chemisch onderzoek van het eindproduct
 • Kwaliteitsgarantie - testen volgens specifieke technische parameters

NATURTEXTIL gecertificeerd BEST (IVN BEST)

Dit kwaliteitslabel van het IVN zelf staat voor de actueel best mogelijke ecologische kwaliteit en hanteert nog strengere maatstaven dan de GOTS. De standaard "NATURTEXTIL gecertificeerd BEST" overtreft ruimschoots de Europese wetgeving.

Hier zijn de belangrijkste verschillen met de Global Organic Textile Standard (GOTS):


 • Om het BEST-keurmerk te krijgen moet het textiel gemaakt zijn van 100 % gecertificeerde biologische vezels, d.w.z. dat het volledig afkomstig moet zijn van gecontroleerde biologische teelt of gecontroleerde biologische veehouderij.
 • Er zijn minder kleuren en additieven toegelaten dan onder de GOTS. Onder de IVN BEST-standaard is bijvoorbeeld ook koperhoudende kleur niet toegestaan. Ook het merceriseren van katoenen stoffen - d.w.z. het veredelen met behulp van natriumloog - om de glans te verhogen - is hier, in tegenstelling tot de bepalingen van de GOTS, verboden.
 • Onder IVN BEST moeten de bestanddelen en accessoires uit natuurvezels bestaan.

Natuurlijk leder IVN-gecertificeerd

Het IVN heeft ook een standaard voor natuurlijk leder ontwikkeld, die staat voor een hoog technisch en ecologisch niveau. Hierbij worden alle productiestappen tot aan het afgewerkte leder in acht genomen en onderzocht op basis van verschillende aspecten (belasting voor het milieu, gezondheid, maar ook afvoer en recycleerbaarheid).


 • Basisvereisten voor het lederproducerende bedrijf zijn bijvoorbeeld een 2-traps rioolwaterzuiveringsinstallatie, het vermijden van genetisch gemanipuleerde organismen en het naleven van strenge voorschriften met betrekking tot het gebruik van chemicaliën.
 • De grondstof, d.w.z. de dierenhuid, moet voornamelijk afkomstig zijn van dieren, die voor de vleesproductie worden gehouden om te voorkomen dat er nog meer dieren worden gefokt voor de "lederproductie", wat erg belastend zou zijn voor het milieu. Huiden van wilde dieren en bedreigde dierenrassen mogen niet worden gebruikt.
 • Als er oppervlakte-actieve of wasactieve stoffen worden gebruikt om de huiden te reinigen, moeten deze biologisch afbreekbaar zijn. Chemische bewaarmiddelen mogen niet worden gebruikt voor het houdbaar maken van producten. Alleen koelen en zouten is toegestaan.
 • Er wordt speciale aandacht besteed aan het looiproces omdat dit bij de gebruikelijk productie van leder bijzonder belastend is voor het milieu en de gezondheid. De uiterst omstreden chroomlooiing en looiprocedure, waarbij minerale looistoffen worden gebruikt, zijn niet toegestaan voor IVN gecertificeerd natuurlijk leder. Plantaardige looiprocedures krijgen de voorkeur, een gedeeltelijke looiing met aluminium, zirkonium of titanium is alleen toegestaan als er strikte grenswaarden in acht worden genomen.
 • De gebruikte kleurstoffen mogen - net als de bij de standaarden voor textiel - geen zware metalen of AOX bevatten en moeten voldoen aan de EU-regelgeving. Plantaardige kleurstoffen krijgen de voorkeur.
 • Het doel van afwerking of andere finish-methoden is om de optiek en de eigenschappen van het leer te verbeteren. Oplosmiddelhoudende finishes of deklagen van welke aard dan ook zijn verboden.
 • In het kader van deze standaard heeft het IVN uiteraard ook strikte grenzen gesteld aan de schadelijke stoffen in het eindproduct. Het afgewerkte leder wordt ook getest volgens speciaal voor leder ontwikkelde kwaliteitseisen (bijv. wrijvingsvastheid) en treksterkte).
 • Hiervoor gelden dezelfde sociale criteria als voor natuurlijk textiel.

Auteur: ST
Bronnen:
https://www.siegelklarheit.de/naturtextil-ivn-zertifiziert-best-287
https://naturtextil.de/
https://certifications.controlunion.com/


Afsluitende opmerking van allnatura:

Als zuivere handelaar is allnatura zelf niet IVN BEST- of GOTS-gecertificeerd. Ook onze leveranciers, meestal kleinere fabrieken, schrikken vaak terug voor de administratieve kant van een certificering, hoewel ze meestal voldoen aan de catalogus van specificaties. Om een hoge kwaliteitsstandaard alsnog te garanderen, voert allnatura op het gebied van natuurtextiel onder eigen naam ook regelmatig testen op schadelijke stoffen uit via het Bremer Umweltinstitut. Deze testen worden volgens de richtlijnen van het IVN doorgevoerd, waarbij ook rekening wordt gehouden met de vereisten van Öko-Test.

laden

Een moment geduld.....