0 0

Een belangrijke opmerking:

In vergelijking met latex matrassen legt de conventionele handel in zijn advies altijd de nadruk op de koudschuim matrassen. Dit is te danken aan de hogere elasticiteit met het lagere gewicht en vooral aan de betere ventilatie. We willen dit graag verduidelijken in het volgende.

Ventilatie:
Conventionele latex matrassen van synthetische latex of vermeende "natuurlatex matrassen" (in de conventionele handel betekent dit maximaal 30 % natuurrubber, de rest is synthetische latex) hebben een relatief lage vochttransportcapaciteit en slechte ventilatie. Natuurlatex matrassen van 100 % natuurrubber bieden daarentegen een goede ventilatie, omdat hier alleen natuurlijke materialen van eiwitvezels worden geschuimd.

Matrasgewicht:
Koudschuim matrassen zijn alleen veel lichter dan latex matrassen als ze een laag soortelijk gewicht hebben. Dergelijke matrassen zijn echter niet puntelastisch en zijn daarom vooral geschikt voor mensen die geen gezondheidsproblemen hebben en geen speciale eisen stellen aan het slaapcomfort of voor jongeren. Koudschuim matrassen, die net als onze biologische koudschuim matrassen door hun soortelijk gewicht van SG60 puntelastische ligeigenschappen hebben en een hoog ligcomfort bieden, zijn minder dan 20 % lichter dan een vergelijkbare natuurlatex matras.
Als u om gezondheidsredenen een lichte matras nodig heeft, adviseren wij u ons slaapsysteem "Sanavita-Plus". Hier neemt het innovatieve veerelement een groot deel van de gewenste orthopedische effecten over. De bijbehorende 7-zone natuurlatex matras heeft daarom een hoogte van slechts ca. 9 cm en is daardoor veel lichter dan een normale matras met dezelfde maat.

Elasticiteit:
De elasticiteit van een koudschuim matras is sterk afhankelijk van het soortelijk gewicht. Alleen vanaf een soortelijk gewicht van SG60 hebben ze puntelastische ligeigenschappen. Koudschuim matrassen met een lager soortelijk gewicht zijn vlakelastisch en bereiken op geen enkele manier het ligcomfort van een natuurlatex matras van 100 % natuurrubber, die zich exact aanpast aan de vorm van uw lichaam. In het algemeen is de ligbeleving ook iets stomper op puntelastische koudschuim matrassen dan op natuurlatex matrassen.

Zijn er koudschuim matrassen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen?

Steeds weer gaan er geruchten dat er koudschuim matrassen zijn die gemaakt zijn van 100 % hernieuwbare grondstoffen. Helaas is dit technisch nog niet mogelijk, ook al wordt het herhaaldelijk geclaimd - laat u zich hier niet voor de gek houden!
We hebben echter besloten om een biologische koudschuim matras aan te bieden, wat een grote stap in de goede richting is.

Koudschuim bestaat uit 2/3 polyolen (het oliegehalte) en 1/3 isocyanaten. In ons innovatief biologisch koudschuim wordt een deel van de polyolen vervangen door zonnebloemolie. Dit betekent dat het technisch grootst mogelijke deel van ons biologisch koudschuim uit natuurlijke olie bestaat. Een hoger aandeel van hernieuwbare grondstoffen is momenteel technisch onmogelijk voor een koudschuim matras zonder kwaliteitsverlies qua duurzaamheid.
Ons biologisch koudschuim is getest op schadelijke stoffen - alle grenswaarden liggen ver beneden de norm. Alle andere materialen die we gebruiken zijn ook 100 % ecologisch.

Een ander groot voordeel: Onze biologische koudschuim matraskernen worden in Zuid-Duitsland geschuimd. Dit houdt de transportafstanden kort en houdt het werk en de inkomsten in Duitsland op peil. Voor de ontwikkeling van dit innovatieve, duurzame koudschuim heeft de fabrikant een aanmoedigingsprijs ontvangen.

We zullen het onderzoek op dit gebied nauwlettend volgen. Mocht er binnen afzienbare tijd een koudschuim ontstaan waarbij het aandeel van hernieuwbare grondstoffen nog hoger is, dan zullen wij zeker tot de eerste bedrijven behoren die een dergelijke matrasvariant aanbieden.
Totdat dit gebeurt, zijn we er echter van overtuigd dat we een goed en redelijk compromis hebben gevonden, vooral met onze biologische koudschuim matras "Dormistar" - speciaal voor sommige ziektebeelden en gevoelige mensen!

Belangrijke tips voor geurgevoelige mensen

In geval van overgevoeligheid voor geur en chemicaliën, "MCS" (Multiple Chemical Sensitivity), raden wij aan de matrassen niet direct in de slaapkamer uit te pakken.
Om de matrassen tijdens het transport te beschermen, worden ze in een luchtdichte folie verpakt. Bij het openen van deze hermetisch afgesloten verpakking kunnen voor mensen met MSC onaangename geurstoffen ontsnappen. De geur is echter volkomen onschadelijk. Het is geen negatieve belasting door schadelijke stoffen!

Wij raden aan de matrassen alleen buiten de slaapkamer (bijv. carport, garage, balkon, enz.) gedurende 1-2 dagen te luchten. Gelieve de matrasovertrek niet te wassen, voordat u zeker weet dat u de matras wilt houden!Hier gaat u direct naar ons assortiment

laden

Een moment geduld.....