0 0

allnatura wordt een klimaatneutraal bedrijf

allnatura is CO2-neutraal

Ieder van ons laat een CO2-voetafdruk achter, Individuen én bedrijven. Om deze bij allnatura zo klein mogelijk te houden, hebben we al een aantal maatregelen doorgevoerd. Door deels klimaatneutrale levering met DHL GoGreen, groene stroom en een energiezuinig ontwerp van het bedrijfsgebouw hebben we onze uitstoot al kunnen verminderen.

Voor het jaar 2020 is een uitstoot van 51 ton CO2 berekend, die ondanks alle besparingen optreedt. Het goede nieuws: wat op de ene plek wordt uitgestoten, kan op de andere worden bespaard. Samen met natureOffice kunnen we ons handelen duurzaam vorm geven en lukt het ons nog een andere bijdrage te leveren aan klimaatbescherming.

Hoe werkt deze compensatie?


De in 2008 opgerichte onderneming ontwikkelt klimaatbeschermingsprojecten die aan de hoogste normen voldoen en onder meer door TÜV SÜD zijn gecertificeerd. Na de jaarlijkse vaststelling van de emissiewaarden door NatureOffice investeert men in een klimaatbeschermingsproject van eigen keuze ter compensatie van de eigen hoeveelheid uitgestoten CO2.

Wij van allnatura willen deze maatregel voortaan elk jaar uitvoeren, om het evenwicht tussen uitstoot en besparing voortdurend te bewaren en onze CO2-uitstoot te neutraliseren.

Deutschland Plus Schwarzwald - een regionaal project voor bosbehoud

Wij hebben gekozen voor een project in de regio waar sommige van onze producten en grondstoffen vandaan komen. De samenwerkingspartner van NatureOffice, Bergwaldprojekt e.V., is met haar initiatief "Deutschland Plus Schwarzwald" al vele jaren actief op de locaties Triberg, Forbach, Freiburg en Feldberg. De instandhouding van de bossen wordt onder meer ondersteund door bebossing en beheer van jonge aanwas. Naast landschapsbehoud houdt het project zich ook bezig met wilde dieren en de verbetering van hun natuurlijke habitat.

Bovendien zorgt het bosbeschermingsproject Jarl/Amapa in Brazilië voor de vastlegging van CO2. Met het oog op het behoud van de diverse fauna wordt ter plaatse gestreefd naar bescherming van het bosbestand en de inheemse waterbronnen. Hiervan profiteren bovendien meer dan 130 Braziliaanse gezinnen.