0 0

Elektrische en magnetische velden

Elektromagnetische velden Door de toenemende mechanisatie en elektrificatie zijn elektromagnetische velden vandaag de dag alomtegenwoordig in onze omgeving. Deze ontstaan overal waar elektrische energie wordt opgewekt, verbruikt en getransporteerd.

Vermindering van elektrische en magnetische velden

Er zijn verschillende manieren om elektrische en magnetische velden te verminderen:

Elektrische velden in de slaapkamer Elektrische velden in de slaapkamer
Zo kunnen elektrische velden worden gemeten en kan de straling in de slaapkamer worden vermeden.
 • In de kamer (vooral in de slaapkamer) moeten netvrije gebieden worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het installeren van een netvrijschakelaar of een automatische stroomonderbreker - zie onderstaande informatie.
 • Installeer in de slaapkamer zo min mogelijk en alleen de noodzakelijke, op het lichtnet aangesloten, elektrische apparaten.
  U moet onnodige elektrische apparaten vermijden.
  In principe geldt dat u als persoon een afstand van één tot twee meter moet houden tot onder spanning staande kabels en apparaten.
  Vermijd indien mogelijk alle transformatorbediende apparaten.
 • Bij de aankoop van elektrische lattenbodems moet u ervoor zorgen dat ze worden geleverd met een stroomonderbreking.
 • Trek na gebruik van elektrische apparaten de netstekker uit het stopcontact, omdat er nog steeds een spanning aanwezig is die ondanks het uitschakelen een elektrisch veld kan veroorzaken.
 • Alleen afgeschermde kabels mogen overal worden gelegd. Gebruik alleen apparaten met drieaderige, geaarde kabels.
 • Transformatorhuizen mogen niet worden toegestaan in de directe omgeving.
 • Elektrische vloerverwarming moet worden vermeden.
 • Houd minstens 100 meter afstand van de spoorlijnen.
  U moet minstens 200 meter afstand houden tot hoogspanningslijnen.
 • Stroomtoevoerleidingen naar het huis moeten niet over dakstaanders worden aangelegd.

Netvrijschakelaar - belangrijk voor de slaapkamer:

de installatie van een zogenaamde automatische netvrijschakelaar in de slaapkamers is de beste oplossing om elektrische velden te voorkomen. Deze schakelaar wordt geïnstalleerd in de verdeelkast achter de zekeringen, waarvan de circuits elektrische wisselvelden genereren in de slaapkamer.
De netvrijschakelaar scheidt de leiding van het net zodra de laatste verbruiker wordt uitgeschakeld. Daarna voorziet deze schakelaar de faseleiding van een zwakke testgelijkspanning.

Zodra een verbruiker (bijv. de nachtlamp) weer opnieuw wordt ingeschakeld, ontvangt de vrijschakelaar het signaal via de gelijkspanning om de netspanning weer te herstellen. Zonder verlies van comfort, wordt een "veldvrije" slaapplaats gecreëerd.

Bij het installeren van een netvrijschakelaar dient u er echter rekening mee te houden dat deze alleen werkt als:

 • het slaapgedeelte een eigen gescheiden elektrisch circuit heeft.
 • er geen permanente verbruikers aangesloten zijn op hetzelfde circuit.
 • er op de slaapplaats met netvrijschakelaar geen stroom- of radiowekkers worden gebruikt.
 • er aandacht wordt besteed aan "stille" verbruikers zoals bijv. televisies in de stand-by modus.

Na de installatie van een netvrijschakelaar dient een controlemeting te worden uitgevoerd om de goede werking ervan te garanderen.


Hier gaat u direct naar ons assortiment

laden

Een moment geduld.....