0 0

Vertrouwen op textiel - getest op schadelijke stoffen volgens Öko-Tex-Standard 100


Öko-Tex-logo OEKO-TEX® Standard 100 behandelt de certificering en het testen van textiel in alle stadia van de verwerking, d.w.z. van grondstof tot eindproduct. Om het certificaat te verkrijgen, moeten alle onderdelen van het product voldoen aan de vereiste criteria, d.w.z. niet alleen de stof, maar ook het naaigaren en de accessoires, zoals ritssluitingen of knopen.
De OEKO-TEX® Standard 100 werd al in 1992 ontwikkeld door het ÖTI (Österreichische Textil-Forschungsinstitut) en het Duitse onderzoeksinstituut Hohenstein op basis van hun bestaande testnormen. Het keurmerk is bedoeld om de consument een hulpmiddel te bieden bij de keuze van textiel dat veilig is voor de gezondheid. De basis hiervoor zijn wereldwijd uniforme, wetenschappelijk onderbouwde testcriteria.

Testcriteria

De testen op schadelijke stoffen volgens OEKO-TEX® Standard 100 omvatten

 • Wettelijk verboden stoffen, zoals kankerverwekkende kleurstoffen
 • Chemicaliën waarvoor een wettelijke grenswaarde geldt, zoals formaldehyde, zware metalen, weekmakers of pentachloorfenol
 • Stoffen die volgens de huidige stand van kennis worden beschouwd als schadelijk voor de gezondheid, maar waarvoor (nog) geen wettelijke grenswaarden of verbodsbepalingen gelden, bijvoorbeeld allergene kleurstoffen, pesticiden of organotinverbindingen
 • ook parameters, ten dienste van de gezondheidszorg - Zo maken bijvoorbeeld kleurechtheid of PH-waarde eveneens deel uit van de criteriacatalogus

Zelfs al doet de naam van het keurmerk dit sterk vermoeden - milieucriteria, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de gecontroleerde biologische teelt van vezels, komen in OEKO-TEX® Standard 100 nergens voor.

Grenswaarden

De respectievelijke grenswaarden zijn afhankelijk van het gebruik van het textiel en worden jaarlijks aangepast volgens de laatste stand van de techniek. De belangrijke vraag is hoe intensief het huidcontact verloopt. OEKO-TEX® Standard 100 maakt hier een onderscheid tussen 4 productklassen.

 • Productklasse 1
  Textiel voor baby's en kleuters
 • Productklasse 2
  Textiel dat rechtstreeks op de huid wordt gedragen ("textiel dat dicht op de huid wordt gebruikt", zoals ondergoed, T-shirts, bedlinnen, enz.)
 • Productklasse 3
  Kleding om over iets aan te trekken ("textiel dat ver van de huid wordt gebruikt", zoals jassen)
 • Productklasse 4
  "Inrichtingsmateriaal" - dit kunnen bijvoorbeeld gordijnen, bekledingsstoffen of tafellinnen zijn

Hoe wordt gewaarborgd dat de testparameters worden nageleefd?

 • Een wereldwijd controlenetwerk van geautoriseerde instituten houdt voortdurend toezicht op de naleving van de criteria.
 • Er worden uitgebreide laboratoriumtesten uitgevoerd, waaronder simulatietesten die de absorptietrajecten van verontreinigende stoffen in het menselijk lichaam reproduceren.
 • Regelmatige audits in de bedrijven maken eveneens deel uit van de controlemechanismen.

Kan OEKO-TEX® Standard 100 een hulp zijn voor ecologisch georiënteerde consumenten en hun aankoop?

Hierover hebben we het al even gehad: Zelfs als de naam van de standaard dit suggereert, verifieert dit keurmerk niet in hoeverre een product "ecologisch waardevol" is. Het gaat hier niet om zaken als gecontroleerde biologische teelt, gentechnologie of sociale standaarden bij telers of producenten. OEKO-TEX® Standard 100 beweert dit overigens helemaal niet. De consument moet zich hiervan bewust zijn.

Wij van allnatura vinden het erg jammer dat deze naam iets anders suggereert dan wat het is en daardoor zorgt voor misverstanden bij de consument. Naar onze mening mag een keurmerk dat ook gebruikelijke producten beoordeelt, niet OEKO-TEX® Standard 100 worden genoemd. Door de hoge mate van bekendheid van het keurmerk is het echter onwaarschijnlijk dat dit nog zal veranderen.

Het keurmerk werd rond 1990 in het leven geroepen om de consument de zekerheid te geven dat deze textiel koopt dat is getest op schadelijke stoffen en dat zonder enige gezondheidsrisico's kan worden gebruikt. Het handhaven van een evenwicht tussen de verschillende eisen die aan moderne textielproducten worden gesteld (kleurvariatie, onderhoudsvriendelijkheid, duurzaamheid...) en het verlangen naar zo weinig mogelijk chemie op de huid is dan ook niet eenvoudig. De toegepaste testcriteria zijn over het algemeen strenger en uitgebreider dan de bestaande wettelijke regelingen. De grenswaarden en uitgebreide informatie over certificering worden door OEKO-TEX® bekend gemaakt - deze zijn te vinden op de internetpagina oeko-tex.com.

"Getest op schadelijke stoffen" zegt op zich helemaal niets. Dit hangt namelijk altijd af van de criteria die worden toegepast. Of deze grenzen dan strikt genoeg zijn voor de eigen behoeften, is een zaak waarover iedereen zelf moet beslissen. Wij van allnatura hebben gekozen voor strenge chemische testparameters bij onze testen op schadelijkse stoffen in textiel.


laden

Een moment geduld.....