0 0

natureplus is het internationale kwaliteitslabel voor duurzame woon- en bouwproducten, getest op gezondheid, milieu en functie. Het label is in de eerste plaats bedoeld om de consument een betrouwbare oriëntatie te bieden voor duurzame producten, d.w.z. producten die geen bedreiging vormen voor de gezondheid en het milieu.

natureplus staat voor producten die niet schadelijk zijn voor de gezondheid, milieuvriendelijke productie, het behoud van schaarse hulpbronnen en gebruiksvriendelijkheid. Producten die voldoen aan de natureplus-criteria zijn overwegend gemaakt van hernieuwbare of natuurvriendelijke grondstoffen. De strengste Europese grenswaarden voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, garanderen de veiligheid van producten die aan deze grenswaarden voldoen.

Voorwaarden en condities:

 • Het percentage lijm en vulstof (voor reparatie) moet zo laag mogelijk zijn.
 • Eenlaagse massieve houtplaten moeten ten minste 97% hout bevatten (inclusief vochtgehalte) in verhouding tot de dichtheid van het eindproduct.
 • Meerlaagse massieve houtplaten moeten ten minste 94% hout bevatten (inclusief vochtgehalte) in verhouding tot de dichtheid van het eindproduct.
 • Het product moet vrij zijn van houtbeschermingsmiddelen.
 • PUR/polyurea-lijmstoffen op basis van isocyanaten, zuivere UF-bindmiddelen en gemengde harsen op basis van aminoplasten en fenol, mogen niet worden gebruikt in massieve houtplaten.
 • Het product mag geen onaangename of vreemde geur veroorzaken. Het wordt onderworpen aan een geurtest en een emissietest voor vluchtige organische stoffen (VOC). De daar aangegeven emissiegrenswaarden moeten in acht worden genomen.
 • In het geval van harsrijke naaldhoutsoorten (bv. grenen, douglasspar, lariks) en de astrijke kwaliteiten, moet de fabrikant aantonen dat er passende maatregelen van kracht zijn om de VOC tot een minimum te beperken (bv. selectie van de grondstoffen, periodieke VOC-metingen, opslag/droging) of dat er op een andere manier kan worden aangetoond dat er geen verhoogde VOC-emissies te verwachten zijn.

Testparameter (chemische test):

 • Organische halogeenverbindingen
 • Metalen en metalloïden
 • Pesticide
 • Vluchtige organische verbindingen (VOC)
 • Formaldehyde
 • Geur

Auteur: KWI
Bronnen:
https://www.natureplus.org/index.php?id=17
https://de.wikipedia.org/wiki/Natureplus


Afsluitende opmerking van allnatura:

 • Als zuivere handelaar is allnatura zelf niet natureplus-gecertificeerd. Om een hoge kwaliteitsstandaard toch te garanderen, voert allnatura onder eigen naam ook regelmatig testen op schadelijke stoffen uit via het Bremer Umweltinstitut. Deze testen worden volgens de richtlijnen van natureplus doorgevoerd, waarbij ook rekening wordt gehouden met de vereisten van "Öko-Test".
laden

Een moment geduld.....