0 0

Fair trade - Het keurmerk voor faire handel

Fair trade - Het keurmerk voor faire handel Het is voor allnatura van groot belang om consequent ecologische producten aan te kunnen bieden. Ook de herkomst van de grondstoffen en de productievoorwaarden zijn hiervoor bepalend.

Hoewel allnatura erop toeziet dat de producten in Duitsland of in de Europese Unie worden geproduceerd, is het soms onvermijdelijk om "verder weg" producten aan te schaffen. Een productie buiten de Europese Unie betekent echter niet noodzakelijk dat de productie onder ellendige en onmenselijke omstandigheden plaatsvindt. Zo kunnen maatregelen voor fair trade bijvoorbeeld zorgen voor een menswaardig productieproces en voor de ondersteuning van boeren en arbeiders in verafgelegen landen.


Wat is fair trade?

Fair trade (of "eerlijke handel" in het Nederlands) verwijst naar gecontroleerde handel, die wordt bewaakt door fairtrade-organisaties. De minimumprijzen binnen fair trade zorgen voor een stabiel inkomen voor kleine boerenfamilies en menswaardige werkomstandigheden en een verbeterde gezondheidsbescherming voor de arbeiders op de plantages.

Aan de top staat de overkoepelende organisatie "Fairtrade International", die bestaat uit 37 leden (nationale fairtrade-organisaties, producentennetwerken en marketingorganisaties). De naleving van de door Fairtrade vastgelegde normen wordt gecontroleerd door een onafhankelijk, ervaren certificeringsbedrijf.

Fair trade verwijst over het algemeen naar producten die afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden en snelgroeiende landen en omvat ook producten uit de landbouw, traditionele ambachten en de industrie. De focus ligt op voedingsmiddelen zoals koffie, chocolade en rijst, maar er zijn zaken als katoen, bloemen en zelfs goud die fairtrade-gecertificeerd zijn.

Fair trade - de ontstaansgeschiedenis

De wortels van fair trade gaan terug tot ca. 1940 en zijn gebaseerd op liefdadigheidsprojecten. In die tijd begonnen organisaties als "Ten Thousand Villages" en SERRV (vandaag de dag STRRV International) in de Verenigde Staten met de "handel met arme gemeenschappen in het Zuiden" met als doel het inkomen van individuele groepen van producenten te verbeteren.

De eerste fairtrade-winkel werd in 1958 in de Verenigde Staten geopend. Alleen al in Duitsland zijn er inmiddels meer dan 800 wereldwinkels. Tot 1990 werden er steeds meer Europese organisaties voor faire handel opgericht, die het doel van eerlijke handel nastreefden en zich inzetten voor het behoud van de vrijemarkteconomie. Het was vooral in de jaren zestig en zeventig dat organisaties hard werkten aan het openstellen van markten voor producten, die doordat ze uit afgesloten en geïsoleerde gebieden kwamen, hun weg niet vonden naar de wereldhandel.

Hoewel de verkoop van fairetrade-producten geleidelijk aan toenam, was er pas na de introductie van het keurmerk voor fair trade in 1990 sprake van een zichtbare opmars. In de jaren kon de faire handel wereldwijd rekenen op succes.

Wat is fair aan een faire handel?

Fair trade houdt zich niet alleen bezig met het betalen van een eerlijke prijs, zoals vaak wordt verondersteld. Fair trade richt zich op veel verschillende gebieden. Elk gebied heeft als basisprincipe om de leef- en werkomstandigheden van de boeren te verbeteren. Fair trade houdt zich onder meer bezig met de bescherming van het milieu en het klimaat, de rechten van de vrouw, de bescherming van de gezondheid, het onderwijs aan kinderen en volwassenen en de strijd tegen kinder- en dwangarbeid. Werknemers in plantagegebieden die deel uitmaken van fairtrade-coöperatieven, profiteren van aanzienlijk betere werkomstandigheden en gezondheidszorg. Kleine boeren hebben ook hogere en stabiele inkomens.

Fair trade draagt ertoe bij dat werknemers in ontwikkelingslanden kunnen leven van hun werk en dat er voor hen en hun gezinnen medische basiszorg wordt gegarandeerd. Fair trade heeft tot doel de boeren en werkgevers te versterken en het gebrek aan evenwicht in de wereldhandel af te bouwen.

Fair trade bij allnatura

Fair trade is een keurmerk dat ervoor zorgt dat producten onder eerlijke voorwaarden worden geproduceerd en verhandeld. Maar het is niet alleen fair trade die zorgt voor sociale en eerlijke normen. Ook de GOTS (Global Organic Textile Standard) is een keurmerk met even strenge richtlijnen, dat staat voor eerlijke handel en eerlijke productievoorwaarden.

Voor allnatura bieden de strenge richtlijnen van de GOTS de mogelijkheid om grondstoffen en producten, die niet in Europa groeien of er niet worden geproduceerd, toch aan te bieden. Daarom zijn we trots dat we u een uitgebreid assortiment aan producten kunnen bieden dat, ondanks zijn verre origine, beantwoordt aan de bedrijfsfilosofie van allnatura.


laden

Een moment geduld.....