0 0

Downpass - Zekerheid bij de aankoop van dons

Downpass-Logo De Downpass is gebaseerd op de normen voor correcte veeteelt die vastgelegd zijn in de Europese overeenkomst inzake de bescherming van dieren in veehouderijen en op de verschillende kwaliteitsvoorschriften voor veren en dons. Wetenschappers, dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Downpass.

  • Het doel is om een wereldwijd geldend en erkend systeem te implementeren, zodat aan de wereldwijde vraag, die bijvoorbeeld in de snelgroeiende Aziatische landen hoge groeicijfers kent, kan worden voldaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van ethisch correcte bronnen. De dons- en veerindustrie is, net als de kledingindustrie, wereldwijd actief: Goederen worden aangekocht in de meest uiteenlopende landen. In tegenstelling tot nationale of westerse geïsoleerde oplossingen wil de Downpass een oplossing bieden, die voldoet aan het internationale koopgedrag en de consumentengewoonten.
  • Met de Downpass kunnen zowel eindproducten (bv. donzen jassen en donzen slaapzakken) als de transportverpakking van dons en veren (bv. verpakt in balen of in zakken) in het kader van de "Chain of Custody" tot aan de opfok van de ganzen en eenden worden nagegaan.
  • De Downpass combineert ethische met kwalitatieve controlecriteria en documenteert de herkomst (traceability) van dons en veren van watervogels (eenden en ganzen), die als vulmateriaal in kleding, outdoor-uitrusting en beddengoed worden gebruikt vanaf de plaats van de grondstofwinning. De traceability-audits en kwaliteitscontroles worden uitgevoerd door erkende neutrale derden.
  • In de basisvariant dient te worden gegarandeerd dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van dons en veren die niet worden gewonnen van levende dieren. De tracering loopt minstens terug tot aan het slachthuis. Daarnaast biedt de Downpass de mogelijkheid om bijkomende modules te auditen aan: Het gaat om traceability, met uitzondering van dons en veren in knuffeldieren, de tracering tot aan de opfok van de ganzen- en eendenkuikens of het uitsluiten van landen van toelevering. Bijkomende modules kunnen met elkaar worden gecombineerd.
  • Wat betreft de kwaliteit moeten de producten die met de Downpass worden geëtiketteerd, voldoen aan de vermelde informatie op het etiket. De controle wordt uitgevoerd door middel van verborgen aankopen in winkels (mystery shopping) en het daaropvolgende onderzoek van de vulsamenstelling in erkende testlaboratoria.


laden

Een moment geduld.....