0 0

De gouden M is het keurmerk van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) onder de overkoepelende vereniging RAL - "Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V". De in 1973 opgerichte kwaliteitsborging op basis van RAL-GZ 430 ("Allgemeine Güte- und Prüfbestimmungen für Möbel") concentreert zich naast het testen op de stabiliteit en houdbaarheid van de producten ook op de inachtneming van de richtwaarden met betrekking tot schadelijke stoffen voor de gezondheid, vluchtige verbindingen zoals biociden, CFK's, vlamvertragers of zware metalen.

De gouden M is het enige erkende, vrijwillige kwaliteitskeurmerk in Duitsland voor volledige meubelen.

Geschiedenis

De DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) werd opgericht in 1963. Inmiddels hebben al ruim 100 leden - meubelfabrikanten en leveranciers uit binnen- en buitenland - zich vrijwillig geëngageerd om te voldoen aan de eisen van het DGM binnen het RAL-kwaliteitssysteem. Deze eisen hebben niet alleen betrekking op duurzaamheid en onberispelijke functionaliteit, ze houden ook rekening met de veiligheid van de verbruiker, diens gezondheid en de milieuvriendelijkheid van de productie. Elke factor wordt grondig getest in onafhankelijke testinstituten.

Chemische testparameters

De lijst van stoffen die worden onderzocht is lang: Formaldehyde, restoplosmiddelen / vluchtige verbindingen zoals alkanen, esters, aromatische koolwaterstoffen, terpenen, ketonen, etc. maken hier net zo goed deel van uit als biociden, lindaan, pyrethroïden, azo-kleurstoffen, CFK's, zware metalen of vlamvertragers.

De DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.) hanteert sommige grenswaarden zelfs strenger dan het Duitse Ministerie voor Volksgezondheid. Volgens de DGM mag formaldehyde bv. niet meer dan 0,05 ppm (parts per million) bedragen; de wettelijk toegestane maximum hoeveelheid bedraagt 0,1 ppm, wat twee keer zo hoog is. De werkgroep "Milieu / Gezond wonen" heeft ook rekening gehouden met deze waarde bij de herziening van de kwaliteits- en testvoorschriften voor verschillende stoffen. De nadrukkelijke bedoeling achter deze rigoureuze aanpak: Met behulp van op kwaliteit geteste meubels de gezondheidsrisico's voor de consument, zelfs voor bijzonder gevoelige consumenten, uit te sluiten.

Auteur: KWI
Bronnen:
https://www.dgm-moebel.de/de/das-goldene-m
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_G%C3%BCtegemeinschaft_M%C3%B6bel


Afsluitende opmerking van allnatura:

Als zuivere handelaar is allnatura zelf niet met de gouden M gecertificeerd. Om een hoge kwaliteitsstandaard toch te garanderen, voert allnatura onder eigen naam ook regelmatig testen op schadelijke stoffen uit via het Bremer Umweltinstitut. Na overleg met de experts van het testinstituut laten we ook testen uitvoeren volgens de richtlijnen van de "gouden M", als dit zinvol blijkt te zijn. Raadpleeg de huidige testrapporten voor meer informatie.

laden

Een moment geduld.....