0 0
Wij hechten er bijzonder veel waarde aan dat de producten die wij verkopen ecologisch verantwoord zijn. Ook de herkomst van de grondstoffen is hier doorslaggevend. Daarom betrekken onze leveranciers hun hout zo mogelijk uit regionale of Europese bossen die niet zijn uitgesloten van certificering door de FSC en PEFC. Een certificering gaat echter gepaard met veel bureaucratie, die door kleine bosbouwers niet is op te brengen. Dit sluit duurzame bosbouw echter volstrekt niet uit. Grote plantages hebben meer financiële middelen en dragen door de certificering bij aan het veiligstellen van duurzame exploitatie. Toch is de certificering gerechtvaardigd en is deze juist voor bosbouwers van overzee te beschouwen als dringend noodzakelijk.

Wij hechten er veel waarde aan dat het massieve hout voor onze meubelen afkomstig is van duurzame bosbouw. De certificering van hout uit niet-Europese landen wordt door de beide internationaal erkende keurmerken FSC en PEFC mogelijk gemaakt. Het EU-parlement ziet beide certificeringssystemen "in gelijke mate geschikt om [...] de consumenten veiligheid met betrekking tot duurzame bosexploitatie te geven" (resolutie van 16 februari 2006).


Wat betekent "FSC®" en hoe is het keurmerk ontstaan?

FSC(R)-keurmerk FSC® betekent "Forest Stewardship Counsil", een soort van rentmeesterschap voor bosbeheer. Deze internationale non-profitorganisatie is in 1993 opgericht in Toronto, aansluitend aan de milieuconferentie van Rio de Janeiro door vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Leden van milieuorganisaties en afgevaardigden van natuurvolkeren ontmoetten vertegenwoordigers van de houtindustrie en de bosbouw om criteria op te stellen die een verantwoordelijke, ecologische, sociale en ecologisch duurzame bosbouw beschrijven. Zo ontstonden de 10 principes en 56 criteria van de FSC®.

Ontdek meer hierover op de website van de FSC®https://nl.fsc.org/nl.

Hoe helpt het FSC®-keurmerk het bos?

Het doel van FSC® is wereldwijd bossen behouden. Daarom ondersteunt het een verantwoorde exploitatie van bossen. De strenge criteria van de FSC® helpen om ongecontroleerd kappen, schending van de mensenrechten en milieubelastingen te voorkomen. De FSC® certificeert afzonderlijke bosbouwbedrijven, maar ook bosbouwcoöperaties.

Exploitatie van het bos moet de ecologische functies van het bos en de instandhouding waarborgen, maar tegelijk economisch draagbaar zijn en het economische welzijn van de lokale bevolking dienen. Ook de rechten van de inheemse groepen (oorspronkelijke bewoners) moet worden gerespecteerd. Plantages moeten de exploitatie van natuurbossen aanvullen, de druk hierop reduceren en herstel en behoud stimuleren.

Hoe wordt gewaarborgd dat aan de eisen van de FSC® wordt voldaan?

De FSC® geeft onafhankelijke certificeringsinstanties opdracht om het keurmerk toe te kennen en te controleren. Deze certificeerders bezoeken elk gecertificeerd bedrijf minsten eenmaal per jaar en controleren of er volgens de FSC® normen wordt gehandeld. Het werk van de certificeerders wordt op hun beurt weer eenmaal per jaar door de FSC® gecontroleerd.

Van het bos tot het eindproduct is een lange weg. Voor het verwerken van FSC® gecertificeerd hout bestaan strenge voorwaarden die garanderen dat het hout niet met ander hout wordt gemengd. De regels van de FSC® verlangen, dat de hele verwerkingsketen van het bos tot het eindproduct onafgebroken is gecertificeerd. Alleen als dit bewijs wordt geleverd, mag ook het eindproduct een FSC® certificering dragen.

Aan het FSC® keurmerk op houtproducten kunnen consumenten herkennen of het hout afkomstig is van ecologische bosbouw. Ook plantages in tropische landen kunnen dit keurmerk verkrijgen, want de FSC® ziet daarin een belangrijk instrument om ook daar verantwoorde exploitatiemethoden in te voeren en deze op lange termijn uit te voeren. De milieubescherming organisatie Robin Wood e.V. heeft daarom echter de medewerking aan de internationale FSC® gestaakt.

Wat betekent "FSC®-mix"?

Bij producten, die het label "FSC®-mix" dragen, kunnen naast FSC® gecertificeerd hout ook gebruikt hout of andere recyclebare materialen worden ingezet. Het is niet noodzakelijk dat deze een certificering dragen, maar ze worden wel onderworpen aan strenge criteria, waar ze aan moeten voldoen. De eisen aan niet-gecertificeerde materialen worden door de norm "FSC® Controlled Wood" voorgeschreven en overtreffen de normen van andere certificeringssystemen ver met het oog op ecologische en sociale criteria.

Wat betekent de afkorting PEFC en wie zit erachter?

Logo PEFC PEFC is de afkorting voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" en is een certificeringssysteem voor duurzame exploitatie van bossen en inhoudelijk gebaseerd op de besluiten van de navolgende conferenties van de milieuconferentie van Rio. De PEFC is in 1998 door Scandinavische, Franse, Oostenrijkse en Duitse bosbezitters samen met vertegenwoordigers van de bosbouw in het leven geroepen. De PEFC staat voor een goede samenwerking van geëngageerde bosbezitters, milieubeschermingsgroepen, vertegenwoordigers van de industrie, vakbonden en burgers.

Informeer uzelf hierover verder op de website van de PEFC.

Wat draagt het PEFC-keurmerk bij aan de bescherming van het bos?

De PEFC heeft zich als taak gesteld om het ecologische evenwicht te beschermen en bossen te behouden. De richtlijnen van de organisatie omvatten ecologische, sociale en economische aspecten en staan voor een duurzame exploitatie van bossen. Het PEFC keurmerk staat garant voor de gecontroleerde verwerkingsketen van het gecertificeerde bos tot het hout en het uiteindelijke eindproduct.

Het certificeringssysteem van de PEFC is zeer goed aangepast aan de structuren van de bosbouw in Midden-Europa. Niet de afzonderlijke bosbouwers krijgen het certificaat, maar de regio. Zo kan ook een klein familiebedrijf in de bosbouw onbureaucratisch deelnemen aan de certificering.

Om te beginnen wordt in de regio een werkgroep opgericht die aan de hand van een 54 indicatoren bevattende checklist een regionaal bosbericht opstelt en doelen stelt voor de komende 5 jaar. Deze wordt door een onafhankelijke certificeringsorganisatie vergeleken met de eisen van de PEFC. Als hieraan wordt voldaan, ontvangt de regio het certificaat. In Duitsland is inmiddels twee derde van de bossen volgens deze norm gecertificeerd.

PEFC - Chain of Custody

De PEFC-certificering verzekert dat de gehele productieketen (Chain of Custody) afkomstig is van duurzame bosbouw. De certificering van de gehele houtstroom strekt zich uit van de bron van de grondstofwinning via de inkoop van het ruwe materiaal tot de verkoop van het eindproduct. Met de PEFC - Chain of Custody certificering kan worden. verzekerd dat de producten ook werkelijk afkomstig zijn van duurzaam bosbeheer.

Hoe wordt gewaarborgd dat aan de eisen van de PEFC wordt voldaan?

Met de regionale bosberichten kan de kwaliteit van de bosexploitatie in de hele regio constant worden gecontroleerd en verbeterd. Onafhankelijke certificeerders bewaken steekproefsgewijs dat de criteria van de PEFC ook worden nagekomen.

Zijn de ecologische massief houten meubelen van allnatura gecertificeerd?

We krijgen vaak de vraag, waarom slechts een deel van onze woon- en slaapmeubelen FSC® gecertificeerd zijn.

In de meubelbranche zijn voornamelijk tuin- en outdoormeubelen gecertificeerd met dit keurmerk. Dat ligt mede daaraan, dat het zwaartepunt van de FSC® tot op heden meer bij het tropisch hout ligt en dat de Europese bosgebieden pas beetje bij beetje erbij komen. Het hout uit Europese bossen wordt vaak gemeten naar de maatstaven van het PEFC-certificaat. Zoals hierboven al vermeld, bieden beide certificaten dezelfde mate van zekerheid dat u een ecologisch zinvol product aanschaft.

Een product mag dit keurmerk alleen dragen als alle bedrijven in de verwerkingsketen (van het bos via de zagerij tot de fabrikant) gecertificeerd zijn. Wij wijzen er bij veel allnatura meubelen op, dat het hout voor deze meubelen afkomstig is uit gecontroleerde bosbouwgebieden en hebben te uwer informatie ook het betreffende certificaat voor deze bossen bijgevoegd.

Een deel van de kleine traditionele bedrijven die deze hoogwaardige meubelen voor ons produceren, vrezen vaak voor de kosten en de bureaucratische toestanden bij een certificering. Daarom hebben bepaalde meubelstukken geen PEFC of FSC® keurmerk. Het blijft echter hout dat is geproduceerd in gecertificeerde, duurzame bosbouw, want een duurzame omgang met de natuurlijke bronnen gaat ons aan het hart.


laden

Een moment geduld.....