0 0

De Blauwe Engel is het milieukeurmerk van de Duitse federale overheid ter bescherming van mens en milieu. Het biedt al meer dan 40 jaar een kompas voor milieuvriendelijke producten en dienstverleningen.

Voor elke productgroep is er een catalogus met criteria waaraan de producten moeten voldoen om het keurmerk "Blauwe Engel" te krijgen.

De toekenning gebeurt via een onafhankelijke "milieukeurmerk jury" met vertegenwoordigers van milieu- en consumentenorganisaties, vakbonden, industrie, handel, ambachten, lokale overheden, wetenschap, media, kerken, jongeren en federale overheden. Het keurmerk is eigendom van het Duitse Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire veiligheid. De organisatie die het keurmerk toekent is RAL gGmbH.

U vindt meer informatie op www.blauer-engel.de.

Geschiedenis

De Blauwe Engel bestaat al sinds 1978. Het zegel werd gecreëerd door de federale minister van Binnenlandse Zaken en de ministers van Milieu van de Duitse deelstaten. De producten met het zegel zijn bedoeld om de consument te helpen bij het kiezen voor meer milieuvriendelijke alternatieven in plaats van de gebruikelijke producten die het milieu belasten, en om deze alternatieven gemakkelijker te vinden.

Sindsdien heeft het milieukeurmerk zich voortdurend verder ontwikkeld. De richtlijnen voor de toekenning worden om de 3 à 4 jaar door het Federaal Agentschap voor Leefmilieu gecontroleerd.

Toekenning

De Blauwe Engel wordt uitsluitend op aanvraag door de RAL gGmbH toegekend. Het ontbreken van dit zegel betekent dus niet dat een product niet aan de criteria voldoet.

Er worden steeds producten met hetzelfde gebruiksdoel vergeleken. Daarom ziet u bijvoorbeeld voor fietsen nooit een Blauwe Engel, hoewel ze een milieuvriendelijk vervoermiddel zijn. U kunt ze gewoon niet vergelijken met auto's - fietsen zijn bv. langzamer en hebben geen laadruimte.

Chemische testparameters

De testparameters worden per productgroep individueel vastgelegd. Hieronder ziet u twee voorbeelden:

  • Voor matrassen geldt de norm RAL-UZ 119. De chemische test omvat onder andere proeven op brandvertragers, AOX, organotinverbindingen en een analyse van het emissiegedrag.
  • Voor meubels geldt de norm RAL-UZ 38. De chemische test omvat onder andere proeven op AOX en houtbeschermingsmiddelen, en een analyse van het emissie- en geurgedrag.

Auteur: VER
Bronnen:
https://www.blauer-engel.de/de/blauer-engel/unser-zeichen-fuer-die-umwelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Blauer_Engel


Afsluitende opmerking van allnatura:

Als zuivere handelaar is allnatura zelf niet met de Blauwe Engel gecertificeerd. Om een hoge kwaliteitsstandaard toch te garanderen, voert allnatura onder eigen naam ook regelmatig testen op schadelijke stoffen uit via het Bremer Umweltinstitut. Na overleg met de experts van het testinstituut laten we ook testen uitvoeren volgens de richtlijnen van de Blauwe Engel, als dit zinvol blijkt te zijn. Raadpleeg de huidige testrapporten voor meer informatie.

laden

Een moment geduld.....