0 0

allnatura is CO2-neutraal

Logo klimaatneutraal bedrijf Ieder van ons laat een CO2-voetafdruk achter, zowel individuen als bedrijven. Om dit bij allnatura zo laag mogelijk te houden, hebben wij reeds een aantal maatregelen genomen. We zijn al in staat om onze uitstoot te verminderen door deels klimaatneutrale levering met DHL GoGreen, groene stroom en een energiebesparende bouwmethode voor het bedrijfsgebouw.

Voor het jaar 2020 is ondanks alle besparingen een uitstoot van 51 ton CO2 berekend. Het goede is: wat op de ene plaats wordt geëlimineerd, kan op een andere plaats worden gered. Samen met NatureOffice slagen wij erin een verdere bijdrage aan de klimaatbescherming te leveren en ons handelen duurzaam te maken.

Hoe werkt de offset?

Certificaat Klimaatneutraal Bedrijf 2020vergroten
De in 2008 opgerichte onderneming ontwikkelt klimaatbeschermingsprojecten die aan de hoogste normen voldoen en onder meer door TÜV SÜD zijn gecertificeerd. Na de jaarlijkse vaststelling van de emissiewaarden door NatureOffice investeert men in een klimaatbeschermingsproject van eigen keuze ter compensatie van de eigen hoeveelheid uitgestoten CO2.

Wij van allnatura willen deze maatregel vanaf nu elk jaar uitvoeren, om het evenwicht tussen uitstoot en besparing voortdurend te bewaren en onze CO2-uitstoot te neutraliseren.

Duitsland Plus Zwarte Woud - een binnenlands bosbehoudproject

We hebben gekozen voor een project in de regio waar sommige van onze producten en grondstoffen vandaan komen. De samenwerkingspartner van NatureOffice, Bergwaldprojekt e.V., is met haar "Duitsland Plus Zwarte Woud"-initiatief al vele jaren actief op de locaties Triberg, Forbach, Freiburg en Feldberg. Het onderhoud van de bossen wordt onder meer ondersteund door herbebossing en het onderhoud van jonge aanwas. Naast landschapsonderhoud zorgt het project ook voor wilde dieren en de verbetering van hun natuurlijke habitat.

Voorts zorgt het Jarl/Amapa-project voor bosbehoud in Brazilië voor CO2-vastlegging. Met het oog op het behoud van de diverse fauna wordt ter plaatse gestreefd naar bescherming van het bosbestand en de inheemse waterbronnen. Dit komt ook ten goede aan meer dan 130 Braziliaanse gezinnen.

laden

Een moment geduld.....